hakkimizda

Şirketimiz

Güçlü değerleri korumak için kurumsal bir yetki oluşturan, sürekli büyüyen üretim alanlarından olumlu sonuçlar üretiyoruz.

Değerlerimiz Nelerdir?

Transparency

Şeffaflık

•Beklentilerde ve zamanlamada netliği garanti altına alma.
• İlgililerle potansiyel riskleri vurgulama.
• Güven ve şeffaflık üzerine bir kültür inşa etme.

 

Team Work

Takım Çalışması

• Herkese saygı ve onurlu davranma.
• Disiplin ve fikri mülkiyet hakkını temel alma.
• Biz çeşitli ve birbirini tamamlayan bir ekibiz.
• Uçtan uca sorumluluk alma ve sorunları çözme.

Innovation

İnovasyon

• İnovasyonu teşvik edici bir ortam yaratma.
• Daha iyi, hızlı ve ucuz teslim.
• Zorluklar bizi daha iyi yapar.
• Farklı düşünme.

 

Customer Centricity

Müşteri Odaklılık

• Tüm müşterilerimize öncelik verme.
• Sonuç odaklı kültürü oluşturmak ve sürdürmek.
• Müşterilerin ihtiyaçlarını öngörmek ve gerekli yetkinlikleri geliştirerek müşterilerin değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamak.